Уя (Гнездо), спектакль

 

Өтүлүүчү жай:

Мастерская 705, Бөкөнбаев көчөсү 149, кирүү Исанов көчөсү менен

Место проведения: 

Мастерская 705, ул. Боконбаева 149, вход с ул. Исанова

Катышуучуларчастники проекта:

Чагалдак Замирбеков, Нина Чернышева, Кристина Фойкина, Гульмира Турсунбаева, Эмиль Жусупбек уулу  жана/и группа 705 .

Билет баасы/Стоимость:

500 сом

Сүрөттөө:

«Уя» спектакли verbatim (вербатим) форматында түзүлүп, бүгүнкү күндө арабызда жашап жаткан чыныгы каармандардан  интервью алынып,  алардын ар бир сөзү өзгөртүүсүз калтырылды. Баардык каармандар — биздин коомдун бир бөлүгүн түзүшөт.  Аларга: «силер үчүн үй деген эмне?»- деген суроо узатканыбызда, каармандарыбыз өз тагдырларын айтып берип, алардын үнү бири-бириникине куюлушуу менен спектаклдын полифаниясы түзүлдү.

Көрүүчүлөр спектаклде кимдер менен жолугушат?  Ал каармандар: Молдо, «Кырк чоро» уюмунун өкүлү, кальян барынын жумушчу кызы, энесин карылар үйүнө таштаган кыз,  карылар үйүндөгү кемпир,  таштанды балдарды асырап алган аял.

 Бул үндөрдү бирдиктүү курамга чогултуу учурунда, адамдардын башаламандыктары жана аларды бөлүп-жарган ички карама-каршылыктары белгилүү бир ой жүгүртүүнү  калыптандыруу үчүн  түшүмдүү топуракка айланарын байкадык. Бийликтин жана улуттун үстөмдүгү сыяктуу белгилерди тастыктаган идеология үчүн. Бүгүнкү күндө өлкөбүз кандай кырдаалга туш келсе,  дал ушул ситуация менен көзгө көрүнгөн кесилиштер жок эмес.  Бирок, биз жашап, иштей турган жана биз каалаган  уя ушулбу? 

Көңүл бөлүңүздөр:

Спектакль кыргыз жана орус тилдеринде жүрөт. 

Спектакль учурунда көрүүчүлөр менен активдүү өз ара карым катнаш колдонулат.

Оорундуктар ченелүү гана.

Описание:

Спектакль «Уя» основан на формате verbatim (вербатим), т.е. собран из интервью с реальными героями и подразумевает дословное воспроизведение их речи. Все персонажи – часть нашего общества, всем им был задан вопрос: «что есть для вас дом?» В попытке ответить, наши герои говорят о своей судьбе, голоса их встречаются и сплетаются в единую полифонию спектакля.

С кем встретится зритель на спектакле? Вот наши персонажи и их роли: молдо; девушка, работающая в кальянном баре; дочь, вынужденная оставить свою мать; представитель движения «Кырк Чоро»; пожилая женщина, живущая в доме престарелых; женщина, приютившая брошенных детей. 

Собирая эти голоса в единую композицию, мы наблюдали, как растерянность людей и раздирающие их внутренние противоречия становятся плодородной почвой для формирования определенного образа мысли. Для идеологии, утверждающей такие ориентиры, как верховенство силы и нации. Видны пересечения с той ситуацией, в которой оказалась сегодня наша страна. Но действительно ли это то самое гнездо, которое мы хотели бы видеть, в котором мы готовы жить и работать? 

Внимание: 

Спектакль идет на кыргызском и русском языках.

В спектакле применяется активное взаимодействие со зрителями.

 Количество мест ограничено

Спектаклдын  форматы:  

Вербатим — материал чогултуунун техникасы. Изилдөөчү жөнөкөй адамга (таанышына, досуна же күтүүсүз донорго) атайын өзү элестеткен программасыз, же каарман үчүн жыйынтык чыгарбастан  кайрылат. Ал адам менен пикир алышып, анын сөздөрүн жаздырып алат. Эми алар жаны пьесанын каармандары болуп  калышат. Бишкекте бул техника  драматургияны жаңылоого өбөлгө түзүү менен  заманбаптыкты кошот. Ал эми вербатим техникасы колдонулган  спектаклдер көрүүчүнү активдүү катышууга чакырат. 

Формат спектакля:

Вербатим — это техника сбора материала. Исследователь приходит к обычному человеку (знакомому, другу или случайному донору) без какой-либо предварительной программы, без предварительных выводов. Общаясь с этим человеком, происходит запись речи, которая становится основой новой пьесы. В Бишкеке данная техника позволила значительно обновить драматургию, включить в нее современность, а спектакли с элементами вербатима ставят зрителя в позицию активного соучастника.

Режиссеру/Режиссер:  

Чагалдак Замирбеков

Спектаклдын сүрөтчүлөрү/Художники:  

Марат Раимкулов, Малика Умарова жана/и Дарина Манасбек (группа 705)

Аткаруучулар/Исполнители: 

Нина Чернышева, Кристина Фойкина, Гульмира Турсунбаева, Эмиль Жусупбек уулу 

Колдоо көргөзгөндөр:

Спектакль көркөм желе Arts Collaboratory,  DOEN жана Prince Claus Fund фонддорунун  колдоосу менен ишке ашты.

Поддержка: 

Спектакль осуществлен при поддержки художественной сети Arts Collaboratory и фондов DOEN и Prince Claus Fund

Отзывы: 

Нурлан Асанбеков, М.Жангазиев атындагы куурчак театрынын көркөм жетекчиси

«Өзүңүздөр күбө болгондой, бул спектаклге баарыбыз катыштык. Бир гана актёрлор Нина Чернышева, Кристина Фойкина, Гүлмира Турсунбаева, Эмил Жусупбек уулу ойношкон жок. Көрөрмандар биз дагы кайсы бир деңгээлде ролубузду аткардык. Кээ бирлерибиз күлсөк, кээ бирлерибиз алардын суроолоруна жооп берип диалог түздүк. Мисалы, эне мээримине чукак чоңойгон кыз ачуулуу үнү менен кыйкырып, заар көзү менен тиктеп көрөрмандардан чылым сураганда кээ бирлерибиз жер тиктесек, кээ бирлерибиз чөнтөктөрүбүздү карап, тамеки суна калдык, туурабы?! Бул оюндун режиссеру Чагалдак Замирбек уулу азыркы коомубуздагы көйгөйдү эң жөнөкөй тил баарлашуу жолу менен көрсөтүп койду». ( Жалаң маектешүүдөн түзүлгөн жаңы спектакль, Азаттык, октябрь, 2020 )

Гульмира Сарман, критик, публицист, кинорежиссер:

Каждый раз, готовясь к встрече с ребятами с творческой студии 705, предвкушаю сладостное удовольствие от их новых работ и общения…

И, вот, новая работа! «Уя» («Гнездо») – новый спектакль, основанный на документальных интервью с реальными людьми, которые живут среди нас. Постановка осуществлена молодым режиссером Чагалдаком Замирбековым. Основной его идеей представлено переплетение непростых судеб кыргызстанцев через тему «Уя»… А это – гнездо, у каждого оно разной формы и мягкости..

Режиссером была создана команда профессиональных актеров из драматических театров Бишкека. Четыре актера, которые сыграли героев, чьи судьбы, их переживания, эмоции и чувства были взяты в формате вербатим.

Студия 705 находится в полуподвальном помещении, но, не перестаю восхищаться авторами идей, когда каждый раз из нескольких комнат, коридоров и на улице среди гаражей, находят идеальное решение в применении творческого пространства… Так и в этот раз, действо проходит в коридорчике, но зрителям очень хорошо визуально представлена пьеса. Наблюдаю за зрителями…Кто-то смеется, улыбается, у кого-то слезы на глазах. Действие каждого можно выразить словами: Со-Участие, Со-Действие, Со-Переживание, Со-Причастность…Уверена, у каждого из нас есть знакомые, родные и близкие, судьбы которых схожи с жизнями героев пьесы.

Актуально подобран свет, оформление спектакля, благодаря художникам Марату Райымкулову, Малике Умаровой и Дарине Манасбек.

Исполнители – актеры драмтеатров столицы – Гульмира Турсунбаева, Нина Чернышева, Кристина Фойкина и Эмиль Жусупбек уулу, сумели передать суть и нутро 7 героев. Очень плавный переход из одной трагедии к другой. И, только светлая история Таалагул Арзыматовой, которая по доброте своей души и призванию создала с мужем приют для брошенных и одиноких людей, дает какую-то надежду…

«Она читала «Литературную Газету», — прозвучала фраза в истории одной из героинь. Кто знает, что означало читать эту газету?! В свое время, это означало быть на передовой литературного дела!

Очень много депрессивного состояния, нервного тика, матерства и грязи в исполнении ролей актерами. Но, это реальная жизнь…

Зрители также сыграли свою роль. Отвечали на высказывания актеров, танцевали вместе под «Буй-буй» ВИА «БИЗ».

В конце спектакля, когда Кристина попросила выходить на улицу под подсветку фонаря, мне захотелось еще посидеть…Но, она строго сказала: «Выходите!» Пришлось выйти! Для меня Уя – не только родовое , семейное гнездо, это – общий дом,. Где должны присутствовать не только Любовь, Доверие, Ласка и Доброта…В Гнезде должны присутствовать Справедливость, Свобода и Жизнелюбие. Мне не хватило самого малого в спектакле… Это – ответа на все вопросы, задаваемые героями. Проблему дали, а ответа – нет…

А в свете последних событий в стране, так это – Уя – наш общий дом, где были обделены Любовью все!?

Динара Каныбек кызы, зритель

— постановка — совместная работы актеров из нескольких государственных театров — это, как минимум, причина пойти порадоваться за их эксперементаторский дух;

— тема спектакля — актуальная! Если вы еще не выстрадали пережитое за последние 2 недели (речь идет о событиях после парламентских выборов-2020 — редакция) — идите точно — игра интерактивная — сможете прямо в микрофон высказаться;

— актерская работа! Только в театре один и тот же человек может так убедительно играть совершенно разных героев без смены костюма и/или грима;

— все как всегда уютно и человечно — после спектакля можно задать все накопившиеся вопросы, поболтать с актерами за жизнь. Студия вмещает не так много зрителей, поэтому не тяните с билетами.