кыргызча


29

Июл 2015

РЕПЕТИЦИЯЛАРДЫН ТАКТИКАСЫ

Спектаклдин үстүндө иштөө – бул тирүү организмдин, тирүү коллективдин үстүндө иштөө. Баардык учурларды баамдаш керек – маанайды да, репетициялардын жалпы жүрүшүн да ж.б. Бизди “Отун жыгачы” (“Полено”) жана “Үйсүз” (“Без дома”) спектаклдердин үстүндөгү иш үйрөткөн репетиция өткөрүүнүн бир нече тактикасы төмөндө келтирилген: 1. Репетиция – бул өнүгүүнүн ырааттуу логикасы – чыгарманын идеясынан баштап анын көркөмдүк ишке ашуусуна чейин; 2. репетиция — бул үзгүлтүксүз кайталоо, чеберчиликти...

Читать далее...

Читать далее